Sodybos vidaus taisyklės

 Sodybos savininkas:
+370 686 04158 Administracija: +370 616 80026

Paros nuomos laikas yra nuo 16:00 val. iki sekančios dienos 12:00 val., nepriklausomai nuo to, kelintą valandą į sodybą atvažiuoja svečiai.

Svečiai turi:

 1. Atvykę į sodybą, sumokėti pilną nuomos kainą, šeimininkas išrašo griežtos atskaitomybės kvitą. Svečiams neišbuvus pilno nuomos laiko, šeimininkas neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką.
 2. Susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos, vidaus taisyklėmis; pasirašyti.
 3. Užsakę papildomas mokamas paslaugas, už jas iš karo sumokėti.
 4. Taupiai naudoti elektros energiją.
 5. Netrukdyti kitiems svečiams ramiai ilsėtis.
 6. Indus, įrankius ir įrangą, kuriais naudojasi, palikti tvarkingus ir švarius.
 7. Šiukšles sudėti į vienkartinius maišus, juos užrišti ir sudėti prie lauko tualeto.
 8. Prieš išvykstant iš sodybos, dalyvauti perduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes šeimininkui.

Sodyboje poilsiauja tik ją užsakiusių žmonių skaičius. Poilsiautojai norintys pasikviesti papildomai svečių, apie tai praneša sodybos šeimininkui. JEI GAUNA LEIDIMĄ, TADA PRISIIMA PILNĄ ATSAKOMYBĘ UŽ ATVYKUSIUS, SUPAŽINDINA JUOS SU  su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos, vidaus taisyklėmis  ir sumoka papildomai sutartą mokestį.

Draudžiama:

  1. Rūkyti patalpose (tam yra skirtos vietos rūkymui). Už rūkymą ne tam skirtoje vietoje bauda 500 litų.
  2. Kūrenti svetainėje esantį pečių ir židinį,kurti bet kokio pobūdžio ugnį.
  3. Atsivežti ir laikyti sodyboje šunis bei kitus gyvūnus.
  4. Gadinti sodybos turtą.
  5. Sodybos teritorijoje teikti bei užsisakyti kitas paslaugas ir pramogas, kurios yra ne sodybos kaimo turizmo paslaugos.

Svečiai pilnai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodybos teritorijoje bei patalpose esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.

Paslaugos teikėjas (Adolfo ir Julijos Juodžių sodyba ‚Tėviškė“) neatsako už klientams atsitikusius nelaimingus atsitikimus, sveikatos sutrikimus, daiktus.

Klientas (sodybos užsakovas) įsipareigoja: susipažinti su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio bei vidaus tvarkos taisyklėmis pats bei supažindinti su juo kartu atvykusius asmenis.

Draudžiama sodybos teritorijoje teikti bei užsisakyti kitas paslaugas ir pramogas, kurios yra ne sodybos kaimo turizmo paslaugos.

Klientas prisiima pilną atsakomybę už bet kokią dėl neatsargumo ar tyčia  padarytą žalą patalpoms, jose bei sodybos teritorijoje esantiems daiktams, sanitariniams bei inžineriniams įrengimams bei prietaisams padarytą žalą.

Mūsų sodyba yra Veisiejų regioninio parko teritorijoje ir čia galioja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

Juridiniai ir fiziniai asmenys, padarę žalą saugomoms teritorijoms, privalo atlyginti žalą kiek įmanoma natūra (atkurti pirminę objekto ar teritorijos būklę), be to, atlyginti padarytus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Kai ta pačia veika pažeidžiami visuomenės interesai ir padaroma žala fizinių ar juridinių asmenų turtui, pažeidimą padarę asmenys privalo atlyginti tiek saugomoms teritorijoms, tiek fizinių ar juridinių asmenų turtui padarytą žalą. Nuostoliai nustatomi pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką.

Paduoti teismui ieškinio pareiškimus dėl saugomoms teritorijoms ar paveldo objektams padarytos žalos atlyginimo turi teisę Vyriausybės įgaliotos institucijos ir valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai.

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATMINTINĖ

Gerbiamieji svečiai!

Prašome laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių:

-nejunkite kambaryje elektrinių šildymo prietaisų (virdulių, lygintuvų, vandens šildytuvų), išeidami iš kambario išjunkite televizorių, radijo imtuvą, apšvietimo lempas, kitus prietaisus. Primename, kad pavojinga uždengti toršerus ir stalines lempas degiomis medžiagomis.

Draudžiama:

         rūkyti visose patalpose,

         mėtyti cigaretes ir nuorūkas į ne tam skirtus indus,

         kurti bet kokio pobūdžio ugnį

– maudytis bei irstytis valtimis be specialių tam reikalingų saugumo priemonių

Nesineškite į kambarį ir jame nelaikykite medžiagų, galinčių sukelti gaisrą. Susipažinkite su žmonių evakuacijos planu. Pasistenkite gerai įsiminti vietas, pro kurias galima išeiti ir laiptinių išdėstymą.

Kilus gaisrui Jūsų kambaryje:

-nedelsdami praneškite apie jį ugniagesiams telefono ryšio numeriu 112 arba 831850210, jeigu degimo židinio negalite nuslopinti savo jėgomis, išeikite iš kambario ir uždarykite duris, jų nerakindami; būtinai praneškite apie gaisrą  budėtojui arba kitam administracijos darbuotojui; pasitraukite iš pavojingos zonos ir veikite pagal administracijos arba ugniagesių nurodymus.

Kilus gaisrui ne Jūsų kambaryje:

-nedelsdami praneškite apie jį priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai telefono ryšio numeriu 112 arba 831850210, išeikite iš savo kambario tada, kai uždarysite langus ir duris; jeigu koridoriai ir laiptinės uždūmintos ir pasitraukti iš patalpų negalima, pasilikite savo kambaryje ir plačiai atverkite langus. Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti nuo pavojingos temperatūros. Kad neapsinuodytumėte dūmais, uždenkite plyšius ir vėdinimo sistemos kanalus vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalyne; pasistenkite telefonu pranešti administracijai savo buvimo vietą; atvykus į įvykio vietą ugniagesiams, prieikite prie lango ir šaukitės pagalbos.

 

SAUGUS ELGESYS VANDENYJE

Pagrindiniai pavojai maudantis:

o       nepažįstamas krantas;

o       mėšlungis;

o       stipri srovė;

o       šokas, netikėtai įkritus į vandenį 

Pagrindinės maudymosi taisyklės:

o       niekada neplaukite į ežerą audros metu ar naktį;

o       neplaukite vienas;

o       plaukite tik saugiose vietose;

o       žinokite, koks vandens telkinio gylis ir kokios vandens telkinio ypatybės;

o       maudantis negalima kramtyti gumos ar valgyti;

o       mokykitės plaukti; 

Jeigu į vandenį gilioje vietoje įkrito nemokantis plaukti žmogus, viskas, ką galima padaryti – tai mėginti kuo ilgiau išsilaikyti vandenyje. Siūloma keletas išsilaikymo būdų:

1.     Atsigulti ant vandens, plačiai išskėtus į šonus rankas, kvėpuoti kiek įmanoma rečiau ir giliau.

2.     Judinti kojas taip, tarsi mintumėte dviračio pedalus, o rankomis mojuoti vandenyje, perkeliant ant jų dalį kūno svorio ir laikant pusiausvyrą. 

Jeigu maudantis sutraukė mėšlungis:

o    pirmiausia reikia atsigulti ant nugaros;

o    jeigu mėšlungis sutraukė priekinius šlaunies raumenis, reikia gulint ant nugaros ištiesti koją ir patempti pėdą į priekį;

o    jeigu mėšlungis sutraukė nugarinius šlaunies raumenis, ištiesus koją, pėdą lenkti į save;

o    jeigu mėšlungis stipriai sutraukė ir skausmas gana didelis, o koja pati neišsitiesia, reikia mėginti ją ištiesti rankomis;

o    galiausiai sutrauktą raumenį siūloma trinti ir gnaibyti, kol pajusite, kad jis suminkštėjo;

o    kai mėšlungis praeina, galima plaukti į krantą, bet rekomenduojama tai daryti jau kitu plaukimo stiliumi.

 

Naudojimasis pirtimi

Atsakomybę už tinkamą naudojimąsi patalpomis, pirtimi (tinkamas karščio parinkimas ir pan.) valtimis ir papildomomis paslaugomis prisiima Paslaugų gavėjas.

Paslaugų gavėjas pats apsirūpina ir aprūpina kartu atvykusius asmenis asmeninės higienos priemonėmis, rankšluosčiais, pirčiai reikalingais reikmenimis ( vantos, kepurės ir kita) ir kitais jam (jiems) reikalingais reikmenimis.

Paslaugos teikėjas( Adolfo ir Julijos Juodžių sodyba ‚Tėviškė“ )neatsako už klientams atsitikusius nelaimingus atsitikimus, sveikatos sutrikimus, daiktus.

 

Lietuvos Respublikos aministracinių teisių pažeidimo kodeksas

Dėl triukšmo valdymo

ATPK 424 straipsnis.        Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimas

 

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas –

užtraukia baudą triukšmo šaltinio valdytojams nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas –

užtraukia baudą piliečiams arba pareigūnams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

ATPK 183 straipsnis. Viešosios rimties trikdymas

Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte bei kitose viešosiose vietose, o vakaro ir nakties metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį, –

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams arba pareigūnams iki trijų šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą piliečiams arba pareigūnams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti pažeidimai, padaryti nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, –

užtraukia įspėjimą arba baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) iki trijų šimtų litų.

 

ATPK 424 straipsnio 1 dalies taikymui pagal esamą praktiką reikalinga nustatyti tam tikrą triukšmo lygį, kuris būtinai turi būti įvertintas Db. 183 str. atveju konkretaus garso lygio nustatymas nėra reikalingas.

 

NAUDOJIMOSI VIRTUVE TAISYKLĖS:

KAINOS: Paslaugų gavėjas už naudojimasi virtuve, įrankiais bei įranga  už vieną asmenį dienai  turi sumokėti 10 Lt. ;

Jeigu maitinimo paslaugų teikimą organizuoja ar užsako pats Paslaugų gavėjas užsakęs visą sodybą – už kitus paslaugų teikėjus bei save jis sumoka pats 10 Lt. už kiekvieną maitinamą asmenį,  bet ne mažau kaip 300 Lt. už dieną.

1.   ATSAKOMYBĖ

1.1.  Paslaugų gavėjas atsako už nurodytų pareigų nesilaikymą, to pasekmes ir atlygina dėl to atsiradusią žalą.

1.2.  Paslaugų gavėjas visiškai atlygina visus nuostolius, kuriuos patiria Paslaugų teikėjas dėl sodybos pastatų, patalpų, daiktų, sanitarinių bei inžinerinių įrenginių, prietaisų ir kitų objektų pablogėjimo, kurį sukėlė Paslaugų gavėjas arba jo užsakytų kitų paslaugų teikėjai.

1.3.  Kai, gavęs  Paslaugų teikėjo sutikimą, atitinkamų paslaugų teikimą organizuoja ar užsako pats Paslaugų gavėjas – už kitus paslaugų teikėjus bei save atsako jis pats ir privalo atlyginti visus nuostolius, kurie atsirado dėl šių jo užsakytų paslaugų teikimo.

 

 Maitinimo paslaugą teikiantys asmenys privalo :

          užtikrinti tvarką savo reikmėms naudojamose patalpose ; visas naudojamas patalpas , įrankius bei įrangą suplauti, išvalyti ir sudėti į tam skirtas vietas.

           naudojamas patalpas, įrankius bei įrangą naudoti tik pagal paskirtį.

2.1.  Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar  televizijos aparatūros.

2.2.  Naudojantis dujine virykle, nepalikti jos be priežiūros. Pasinaudojus užsukti dujų balioną ir viryklės jungiklį.